Kurt&Emir Hukuk Bürosu

icon_logo_avdk

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Herkes için hukuki yardım

Yalnızca haklı olmak yeterli değildir. Hukuki destek ve danışmanlığın gerektiği her alanda tam ve etkin bir avukat/müdafi desteği olmaksızın hak kaybı yaşamak kaçınılmazdır.

Hukuki Yardım ve Danışmanlık

Avukatlık faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerimizle kurduğumuz ilişkinin temeli ”karşılıklı güven” ilkesine dayanmaktadır. Avukatlık mesleğinin en temel ilkelerinden birisi olan ”mesleki sır saklama yükümlülüğüne” özenle uyar; müvekkillerimize ait olan ve tarafımıza sunulan bilgi ve belgeleri bu mesleki sır ve gizlilik yükümlülüğümüze uygun olarak saklamakta ve hukuki saklama süresinin sonunda 6698 sayılı kanunun gerektirdiği veri imha esaslarına riayet etmekteyiz. İş bu usule ilişkin ”Veri İmha Politikamıza” ulaşabilirsiniz.
Bize ulaşan ve yaşadığı hukuki problemlerin çözümünü arzulayan her müvekkilimizin, kendi başlarına adlandıramayacakları hukuki sorunlarını doğru bir biçimde somutlaştırmalarında destek olmaktayız. Her aşamada sunduğumuz hukuki danışmanlık ile birlikte müvekkilimize ilgili hususlarda detaylı bilgilendirme yapmaktayız. Büromuz şeffaf bir biçimde, iyi planlanmış ve sonuç odaklı hukuki yardım ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Yalnızca haklı olmak yeterli değildir. Hukuki destek ve danışmanlığın gerektiği her alanda (gerek ceza gerek hukuk davaları) yargılama usullerinin ciddi bir eğitim ve birikimi gerektirmesi sebebiyle tam ve etkin bir avukat/müdafi desteği olmaksızın hak kaybı yaşamak kaçınılmazdır.

Ceza Hukuku

Tam ve gerekli hukuki desteğin alınmaması durumunda, kişileri en büyük zahmete ve zorluğa sürükleyen alanlardan birisi ceza hukukudur. Ceza yargılaması sonucunda kişiler özgürlüğü bağlayıcı cezalar ile karşılaşmaktadır. Gerek savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma aşamasında; gerek ise ceza mahkemeleri tarafından yürütülen kovuşturma aşamasında Kurt&Emir Hukuk Bürosu sizlere profesyonel bir hukuk desteği ve etkin bir savunma hizmeti sunmaktadır.

Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İnsan yaşamının doğal bir parçası haline gelen internet ve teknolojik gelişmeler, kaçınılmaz bir biçimde bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar, akla ilk bilişim suçları gelse de, hukukun bütün dallarını etkilemektedir. Büromuz, güncel mevzuatı ve gelişmeleri dikkatli bir biçimde takip etmekte ve gerek teorik gerek ise pratik alanlarda yoğun çalışmalar yapmaktadır. Aynı şekilde son yıllarda daha çok ''VERBİS kaydı, aydınlatma metni ve açık rıza'' terimleriyle duymaya alıştığımız ancak bu terimlerden çok daha fazlasını içeren kişisel verilerin korunması hukuku alanında da etkin ve güncel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku & Kat Mülkiyeti Hukuku & Kira Hukuku

Mülkiyet hakkının temini noktasında akla gelen ilk davalar; tapu iptal ve tescil davaları, önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz satış vaadi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelere bağlı doğan davalardır. Bu davalar, iyi bir hazırlık süreci ve araştırma ile başlanması gereken, maddi ve manevi olarak külfetli davalar olarak karşımıza çıkar. Örneğin, muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları, maalesef ülkemizde daha çok kız çocuklardan ve kız kardeşlerden mal kaçırmak amacıyla, gerçek irade göstermelik bir satış sözleşmesiyle gizlenerek, erkek çocukları lehine yapılan aile içi gayrimenkul bağışları ile gerçekleşmekte ve kadınlar açısından çok ciddi hak kayıplarına sebep olmaktadır. Asliye hukuk mahkemelerinin yoğunlukları ve yargılama sürelerinin uzunluğu sebebiyle kişileri yoran bu tür davalara yönelik Kurt&Emir Hukuk Bürosu etkin bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.
Nitekim, toplu yapılarına ilişkin hükümlerin de Kat Mülkiyeti Kanunu'na dahil edilmesinden sonra sık sık duyar hale geldiğimiz Kat Mülkiyeti alanında da, gerek kat malikleri için gerek ise site/tesis yönetimlerine de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İş Hukuku

İşçilik alacakları, hizmet tespit davaları, ölümlü/yaralamalı iş kazaları, işe iade davaları iş hukuku alanında ilk akla gelen davalardandır. İşveren ve işçi arasında gelişen bu tür davalarda, hak kaybı yaşamamak adına profesyonel bir hukuki danışmanlık desteği alınması gerekmektedir. Adana'nın iş hukuku bürolarından olan Kurt&Emir Hukuk Bürosu, vekalet aldığı müvekkillerine bu alanda etkin bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Borçlar Hukuku&Kira Hukuku

Kişiler arası borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olan borçlar hukuku, borçların kaynakları bakımından üçe ayrılmaktadır. Sözleşmeden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar ve sebepsiz zenginleşme. Bu üç temel başlık altında ise çok ciddi bir dava çeşitliliği mevcuttur. Genel olarak, kira hukuku, sözleşmeler hukuku, alacak davaları, maddi-manevi tazminat davaları bu alanda yoğunlaşmaktadır. Kurt&Emir Hukuk Bürosu olarak, borçlar hukuku alanında müvekkillerimize etkin bir hukuki destek sunmaktayız.
Özellikle Covid-19 pandemisi sebebi ile daha çok ''kira uyarlama davaları'', ''tahliye davaları'' hususlarında duyduğumuz kira hukuku da borçlar hukuku başlığı altında yer almaktadır. Kiraya veren ve kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen bu alan, barınma alanımız olan evlerimizi yahut ekmek teknelerimiz olan işyerlerini ilgilendirdiği için bizler için daha önemli ve stres yaratan konular haline gelmektedir. Etkin ve profesyonel bir avukatlık hizmeti ile Kurt&Emir Hukuk Bürosu bu alanda da sizlere hizmet sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Bir borcun, borçlunun tarafından ödenmemesi durumunda devlet tazyiki ile borçluyu ödemeye zorlanması icra ve iflas hukukunun temel konusudur. Adana icra avukatlarından alınacak hukuki destek ise bu süreci doğru yürütmenize yardımcı olacaktır. İcra ve iflas hukukunda sürelerin kesin oluşu, bu alanda yeterli bilgisi olmayan vatandaşların, ister borçlu ister alacaklı olsun, ciddi hak kayıpları yaşamasına sebep olmaktadır. Adana icra avukatlarından, Kurt&Emir Hukuk Bürosu bu alanda yetkin kadrosuyla, icra takibi başlatmak, haksız başlatılan icra takibine yasal süresinde itiraz etmek ve şikayet yoluna gitmek, haksız(taşkın) haciz itirazında bulunmak, iflas, iflas erteleme gibi icra ve iflas hukuku işlerinde ve icra mahkemelerinde görülen davalarda sizlere profesyonel destek vermektedir.

Yabancılar ve Mülteciler Hukuku

Son yıllarda yoğunlaşan göç olgusu ve Türkiye'nin de Avrupa göç yolu üzerinde önemli bir durak oluşu sebebiyle ülkemizde yabancılar hukuku daha önemli hale gelmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat üzerinde hassas bir biçimde çalışarak Kurt&Emir Hukuk Bürosu olarak yabancı müvekkillerimize etkin bir hukuk hizmeti sunmaktayız. Yalnızca mülteciler hukuku alanında değil, ülkemize yatırım yapmak üzere gelen yabancı müvekkillerimize de İngilizce ve Arapça profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.